تداخل با داروها


اگر در حال مصرف آنتی بیوتیک هستید (خصوصا لینزولید) از مصرف رزبری خودداری کنید، چون حاوی ترکیبی بنام تیرامین است که ممکن است موجب افزایش خطرناک و ناگهانی فشار خون گردد. در دوران بارداری و شیردهی با نظر پزشک مصرف شود.
رَزبری (خصوصا برگ آن) ملین و مدر است بهتر است با داروهای این چنینی هم¬زمان مصرف نشود، چون ممکن است موجب شود بدن بیش از حد رطوبت خود را از دست بدهد و به اختلال آب و الکترولیت دچار شود.
ندرتا ممکن است بعضی افراد اطراف دهان یا روی پوست دچار خارش و گزگز خفیف شوند یا برخی دچار تورم زبان و در پی آن احتقان شوند، یا درد شکم یا تهوع یا سرگیجه به سراغشان بیاید که تمام این عوارض بسیار بسیار نادر و صورت بروز خفیف هستند با این حال سلامتی شما از هر چیزی مهم تر است.
 
berry_خانواده بری