خانواده بری، مجموعه ای از خوشمزه ترین ها

خانواده بری ها ، خانواده بسیار گسترده ای میباشد .

میوه خانواده بری ها آبدار، شیرین و اغلب گران قیمت در فروشگاه مواد غذایی هستند.

در عوض، ممکن است بری ها را در باغ خانه تان برای یک خوراک تابستانی لذیذ که منبع ویتامینها، فیبر و آنتی اکسیدانهای مبارزه با سرطان است، پرورش دهید.

تحقیقات خود را قبل از خوردن هر نوع بری که آشنا نیستید، انجام دهید، زیرا برخی از خانواده بری ها سمی هستند.